PRIVACY EN COOKIE VERKLARING

Face Graphics, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.face-graphics.com
Lammert van de Tongelaan 29
1251NV Laren
0641966061

De volledige privacy verklaring vind je hier

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Face Graphics Face Graphics verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • IP-adres

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

 • Internetbrowser en apparaat type
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@face-graphics.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Face Graphics verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Face Graphics volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Face Graphics neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer- of systeemprogramma's, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Face Graphics) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Face Graphics bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit doen wij voor een goede administratie van onze werkzaamheden en communicatie. Na de beëindiging van de samenwerking bewaren wij de gegevens nog maximaal 2 maanden. Voor wettelijke verplichtingen hanteren we wettelijke termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Face Graphics verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Face Graphics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Face Graphics gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Face Graphics gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Face Graphics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar info@face-graphics.com sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Face Graphics wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Face Graphics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@face-graphics.com. Mochten wij een datalek vinden, dan zullen wij de betrokkenen zo spoedig mogelijk hierover inlichten.

Welke cookies gebruikt Face Graphics?

Voor een goede werking van deze website gebruiken we functionele cookies. Daarnaast gebruiken we cookies voor het beheer van websitestatistieken, gebruikersgedrag, advertenties en sociale media. Cookies van onszelf en van derden kunnen op internet worden gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op uw interesses en om informatie te delen via sociale media.

Bij een bezoek aan onze website wordt informatie over uw gebruik van die website verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies of javascript. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. JavaScript is een programmeertaal, die in de HTML-code wordt geplaatst en die door de browser wordt uitgevoerd. Deze scripttaal communiceert met een online server, die gegevens verzameld en bewaard voor bepaalde toepassingen of analyses.

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies of javascript, door een website en/of door derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 1. Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op deze website te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van deze website te onthouden.

 2. Voor analytische doeleinden: om het gebruik van deze website te analyseren en te verbeteren.

 3. Voor commerciële doeleinden: om bij te houden hoeveel en welke bedrijven de website bezocht hebben en welke (indien van toepassing) zoekopdracht daarbij is gebruikt.

 4. Voor advertenties: om advertenties te kunnen tonen.
   

Cookie Name

Cookie Description

FORM_KEY

Stores randomly generated key used to prevent forged requests.

PHPSESSID

Your session ID on the server.

GUEST-VIEW

Allows guests to view and edit their orders.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.

STF

Information on products you have emailed to friends.

STORE

The store view or language you have selected.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Indicates whether a customer allowed to use cookies.

MAGE-CACHE-SESSID

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

MAGE-CACHE-STORAG

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

MAGE-CACHE-TIMEOUT

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

SECTION-DATA-IDS

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

PRIVATE_CONTENT_VERSION

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

X-MAGENTO-VARY

Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.

MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION

Facilitates translation of content to other languages.

MAGE-TRANSLATION-STORAGE

Facilitates translation of content to other languages.

perfect_cookie_compliance

Keeps track of customer's cookies agreement

perfect_cookie_marketing

Weather to keep track of visitor stats for marketing purposes (Google)

perfect_cookie_neccesary

Visitor is notified about use of cookies.

_ga

Generation of statistics on the use of the Web site through the service Google Analytics. It does not contain any

personal information.

_gat

Service uses Google Analytics to increase the speed of applications in the areas of performance on high traffic sites.

It does not contain any personal information.

 

Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om cookies in te schakelen moet u de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser - Microsoft Internet Explorer

 • In Internet Explorer, klik op 'Internetopties' in het menu 'Extra'.

 • Op het tabblad 'Privacy', verplaats de instellingen- schuifknop naar 'laag' of ‘accepteer alle cookies' (instelling boven 'medium' schakelt cookies uit).

 • Klik op 'OK'.
   

Bij browser - Mozilla Firefox

 • Klik op 'Firefox' in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op 'Opties'.

 • Op het tabblad 'Privacy' , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.

 • Klik op 'OK'.
   

Bij browser - Google Chrome

 • Klik op 'Extra' bovenaan in uw browservenster en kies 'Opties'.

 • Klik op de 'Under the Hood' tab, zoek het gedeelte 'Privacy' en selecteer de knop 'Content settings'.

 • Selecteer nu 'Allow local data to be set'.
   

Bij browser - Safari

 • Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)

 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’

 • Bevestig de transactie en wacht op de bevestiging dat alle cookies zijn verwijderd.